TÁJÉKOZTATÓ

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről

2017. június 22.

A tájékoztató letöltése

nfm_szeles

TÁJÉKOZTATÓ

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről

2017. 06. 22

I. Előzmények

Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt szerepe van a rendszeres testmozgásnak. Nemzetközi kutatásokkal alátámasztott adatok alapján megállapítható, hogy Magyarországon a felnőtt lakosság csak 10-15 %-a sportol rendszeresen (heti két alkalom), míg ez a mindennapos testnevelésen kívül a gyerekek csupán 10%-ára igaz. Ezeknek az arányoknak a nagyságrendekkel történő növelése kiemelt érdekünk, hiszen a lakosság egészségi állapota alapvetően meghatározza az ország teljesítőképességét.

Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet leginkább a könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni.

A lakosság számára alapvető probléma a helyben rendelkezésre álló sportinfrastruktúra hiányos volta. A sportolni vágyó lakosság a legkönnyebben saját lakóhelyén érhető el, így a helyben biztosított programok az ott élő közösségek számára nagy előrelépést jelenthetnek az aktív életvitel gyakorlása során. Ehhez szükség van a helyi önkormányzatok aktív fellépésére a szabadidősport szervezése és annak feltételeinek biztosítása területén.

Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street – workout”, azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” – használata. A sportparkokban az egymást követő generációk együtt tölthetik el a szabadidejüket, ezzel is erősítve a kölcsönösségen alapuló családi köteléket. A nagyszülők, szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapokban, a közös szabadidős tevékenységek családi kohéziós erővel bírnak. Minden olyan tevékenység, amelyet közösen végeznek, felerősíti a családi összetartozás érzését, élményét.

A fentiek szellemében a Kormány az 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról (a továbbiakban: Program), amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben, amelynek révén elérhető, hogy

  • az aktív életvitelt, mozgás-gazdag életmódot folytatók száma növekedjen;
  • a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma növekedjen;
  • az integráció és az akadálymentesség biztosítva legyen;
  • a sporteszközök használatának köszönhetően a lakosság egészségi állapota javuljon;
  • a sportolás a mindennapi életünk alapvető része legyen.

Ennek megfelelően a Program tárgya kültéri sportpark (a továbbiakban: sportpark, vagy kültéri sportpark) kialakítása a helyi sajátosságok figyelembe vételével, akként, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a II. 1. pontban meghatározott forrás terhére és erejéig az építtető Nemzeti Sportközpontokon (a továbbiakban: NSK vagy Építtető) keresztül fejlesztéseket végez a Program keretében az arra jogosult alanyi kör által benyújtott és a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elfogadott kérelem alapján.

A jelen Tájékoztató alapján, a II. 3. pontban meghatározott alanyi kör kérelmet nyújthat be sportpark megvalósítására a Dokumentáció [Ld. II. 4. pont] határidőben történő beadásával.

. . .

A teljes tájékoztató dokumentum letöltése